piec na olej zużyty

domach jednorodzinnych) stosuje się obieg wymuszony.

piec na olej zużyty
W instalacjach obejmujących jeden budynek woda może krążyć w wyniku zmian gęstości przy zmianach temperatury (CO grawitacyjne) lub jej przepływ jest wymuszany pompą.

W większych instalacjach stosuje się wyłącznie systemy z wymuszonym obiegiem.

.

Widok do druku:

piec na olej zużyty